هواداران آرژانتین منتظر بودند که بازی زیبایی را مقابل کرواسی انجام دهند. جدال بین رهبر و معمار رئال مادرید لوکا مودریچ با مسی و یارانش.

قبل از بازی لوکا مودریچ مصاحبه ای را انجام داد که شاید اگر سرمربی آرژانتین شنیده بود چنین نتیجه ای رخ نمیداد. مودریچ گفت :(( تیم ما ماسکرانو را از بازی حذف میکند و مسی نمیتواند کاری از پیش ببرد. همین باعث شد که تیم کرواسی ۳ بر ۰ بازی را از آرژانتین ببرند. تیم آرژانتین کاملا از نتیه بازی عصبانی بود که کارنامه آن با ۳۳ خطا و ۷ کارت زرد به همراه داشت.