بیشترین قیمت مسکن در تمام مناطق تهران مربوط به منطقه ۵ میباشد که معروفترین آن باغ فیض، پونک، سردار جنگل، شهرک اکباتان و فرحزاد است.

به گزارش یکی از گزارشگران اصناف بازار، قیمت مسکن در غرب تهران افزایش چشمگیری داشته است. با مصاحبه ای که با یکی از املاکی هایی که در این منطقه فعالیت دارد صحبت کردیم که گفت: در این منطقه قیمت ها از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون بالا پایین میشود و حتی در بعضی خیابان ها تا ۱۷ میلیون هم معامله میشود.

بررسی ها نشان میدهد که گرانترین مسکن را منطقه ۱ داردولی افزایش آن مانند منطقه ۵ نبوده است.