بعد از گذشت مدتی و اردوهای تدارکاتی، کارلوس کیروش لیست نهایی خود و تیم ملی را اعلام کرد.

کارلوس کیروش از لیست اولیه ای که ۲۴ بازیکن را اعلام کرده بود، علی قلی زاده را خط زد و از اضافه لیست استندبای خبری نبود. مشخص بود که لیست استندبای بهانه ای بیش نبود.

کارلوس کیروش علی قلی زاده را با سایر اعضای تیم به جام جهانی روسیه میبرد تا در صورت مصدومیت یکی از بازیکنان آن را با تایید فیفا جایگزین کند.