رئیس اتاق اصناف در نشستی از دستور ویژه رهبر مبنی بر رفع مشکلات اصناف در سال ۹۷ خبر داد.

علی فاضلی گفت : بعد از اینکه مشکلات اصناف را بدست رهبر رساندیم، ایشان بعد از جلسه ای که با وزیران، نماینده محترم مجلس و رئیس سازمان مالیاتی داشت، تصمیم بر رفع مشکلات هر چه سریعتر گرفتند.