روز سه شنبه قیمت نفت در آمریکا کاهش پیدا کرد و کارشناسان اعلام کردند که این وضعیت پایدار نمیماند.

معاملات نفتی آمریکا از قیمت ۷۲ دلار در روز سه شنبه به ۶۷ دلار رسید. این افت قیمت نفت در این کشور برای اولین بار رخ داده است.

دلیل کاهش نفت هم این است که برخی کشورهایی که در اوپک عضو نیستند با بعضی از کشورهای دارای عضو اوپک قراردادی نوشتند که یکی از دلایل این قرارداد این است که نفت جهانی را در بقیه کشورها متعادل کنند.

کارشناسان برجسته آمریکا گفته اند که قرار است به این قراردادها پایان بدهند که دوباره قیمت نفت آمریکا به حالت اول برگردد.