چه کسی به کوروش کمپانی ای نماد یا نماد اعتماد الکترونیکی داد؟ن

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است به عنوان تاییدیه به فروشگاههای اینترنتی معتبر داده میشود.

ای نماد در طول بیش از یک دهه عمر خود قرار بود یک نماد اعتماد الکترونیکی برای وب سایتهای معتبر باشد. یک نماد اجباری برای وب سایتهایی که جهت دریافت درگاه پرداخت به آن نیاز دارند. حالا سوال این است که چرا وزارت صمت به کوروش کمپانی نماد اعتماد الکترونیکی داده بود؟