ورود برای دسترسی سریع تر به بهترین معاملات. اینجا کلیک کنید اگر حساب ندارید.

تعرفه های آگهی


بسته پریمیوم به فروشندگان کمک می کند تا محصولات یا خدمات خود را با دیده شدن بیشتر تبلیغات خود تبلیغ کنند تا خریداران بیشتری جذب کنند و سریعتر بفروشند.

رایگان

0 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز نمایش در سایت
شروع کنید

ویژه

10,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • آگهی ویژه نمایش برجسته در صفحه اول سایت\r\nآگهی ویژه نمایش برجسته در دسته بندی ها
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

طلایی

50,000 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز برجسته
 • تعداد 15 آپلود تصاویر
 • آگهی طلایی نمایش برجسته در صفحه اول سایت\r\nآگهی طلایی نمایش برجسته در دسته بندی ها
 • 120 روز نمایش در سایت
شروع کنید

تعرفه ها


بسته پریمیوم به فروشندگان کمک می کند تا محصولات یا خدمات خود را با دیده شدن بیشتر تبلیغات خود تبلیغ کنند تا خریداران بیشتری جذب کنند و سریعتر بفروشند.

رایگان

0 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز نمایش در سایت
شروع کنید

ویژه

10,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • آگهی ویژه نمایش برجسته در صفحه اول سایت\r\nآگهی ویژه نمایش برجسته در دسته بندی ها
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

طلایی

50,000 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز برجسته
 • تعداد 15 آپلود تصاویر
 • آگهی طلایی نمایش برجسته در صفحه اول سایت\r\nآگهی طلایی نمایش برجسته در دسته بندی ها
 • 120 روز نمایش در سایت
شروع کنید

سه ماهه

10,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت سه ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت سه ماه
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

سه ماهه

10,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت سه ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت سه ماه
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

سه ماهه

10,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت سه ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت سه ماه\r\nامکان ارسال 6 محصول
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

شش ماهه

30,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت شش ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت شش ماه\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت شش ماه\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

شش ماهه

30,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت شش ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت شش ماه\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت شش ماه\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

شش ماهه

30,000 ﷼ / تبلیغ

 • 7 روز برجسته
 • تعداد 10 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت شش ماه (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت شش ماه\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت شش ماه\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال\r\nامکان ارسال 12 محصول
 • 60 روز نمایش در سایت
شروع کنید

یکساله

50,000 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز برجسته
 • تعداد 15 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت یکسال (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در صفحه اول سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت یکسال\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال\r\nویژگی چت آنلاین فعال
 • 120 روز نمایش در سایت
شروع کنید

یکساله

50,000 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز برجسته
 • تعداد 15 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت یکسال (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در صفحه اول سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت یکسال\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال\r\nویژگی چت آنلاین فعال
 • 120 روز نمایش در سایت
شروع کنید

یکساله

50,000 ﷼ / تبلیغ

 • 30 روز برجسته
 • تعداد 15 آپلود تصاویر
 • صفحه سایت اختصاصی بمدت یکسال (قابل تمدید)\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در صفحه اول سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما در فوتر سایت در همه صفحات سایت بمدت یکسال\r\nنمایش سایت شما بصورت برجسته در بخش دسته بندی ها بمدت یکسال\r\nویژگی رتبه بندی و نظردهی فعال\r\nویژگی چت آنلاین فعال\r\nامکان ارسال 24 محصول
 • 120 روز نمایش در سایت
شروع کنید