وبسایت اصناف بازار ایران سایتی برای ارائه خدمات به ایرانیان در آلمان بوده برای ارتباط راحت تر بین ایرانیان در آلمان 

افراد با استفاده از سایت ایرانیان در آلمان میتوانند کسب و کار خودرا ارتقاع داده و از خدمات و امکانات سایت asnafbazar.com استفاده نمایند