شرکت داروپخش با وجود اینکه در آذر ماه کمی افت درآمد داشته با این حال توانسته رشد ۴۱ درصدی در ۹ ماهه ثبت کند.

شرکت کارخانجات داروپخش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مبلغ معادل ۳۳۰ میلیارد تومان، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افت داشته است.

دارو با سرمایه ثبت شده ۲۶۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۸۵.۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد رشد داشته است.

داروپخش با پی بر ایی ۸ به ازای هر سهم در ۶ ماهه ۱۴۲ تومان سود ساخته اما پیش بینی ها حکایت از این دارد که تا پایان سال بیش از ۳۶۰ تومان سود می سازد. از طرف دیگر این نماد در یک سال گذشته حدود ۷۳ درصد بازدهی داشته که تقریبا دو برابر تورم بوده است و با وجود اینکه در شش ماهه شاخص بورس روندی نزولی و اصلاحی داشته این نماد عملکردی مثبت ثبت کرده و در سه ماهه گذشته تنها بازدهی منفی یک درصد داشته است.

همچنین شرکت کارخانجات داروپخش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۱۴۲ تومان سود شناسایی کرده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش داشته است. همچنین با توجه به اینکه «دارو» با سرمایه ثبت شده ۲۶۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است، پیش بینی می شود که در شش ماهه دوم سال بیش از این میزان سود ساخته شود، زیرا در فصل سرد سال میزان مصرف دارو افزایش می یابد به ویژه اینکه به تازگی خبری منتشر شده که دولت برای رفع مشکلات صنعت دارو باید همکاری های لازم را انجام دهد که می تواند حکایت از طرح های حمایتی باشد.